AS LHV VARAHALDUS TEATAB LHV PÄRSIA LAHE FONDI TINGIMUSTE MUUDATUSTEST

AS LHV VARAHALDUS TEATAB LHV PÄRSIA LAHE FONDI TINGIMUSTE MUUDATUSTEST
Fondivalitseja AS LHV Varahaldus teatab käesolevaga, et teavitas 26. juunil 2012 Finantsinspektsiooni eurofondi LHV Pärsia Lahe Fond tingimuste muudatustest. Fondi tingimuste muudatused jõustuvad 1. juulil 2012.
Fondi tingimustesse viidi sisse ainult sellised muudatused, mis tulenevad õigusaktide muutmisest. Fondi tingimused ning prospekt on alates 1. juulist 2012 vastavuses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 2009/65/EÜ (UCITS IV) kehtestatud nõuetega. Lihtsustatud prospekt on asendatud dokumendiga „Investorile esitatav põhiteave“.
Fondi muudetud dokumentatsiooniga on võimalik tutvuda veebilehel www.persiangulffund.com ja www.lhv.ee/lahefond.