AS LHV Varahaldus teatab prospekti muutmisest

Käesolevaga teavitab AS LHV Varahaldus LHV Pärsia Lahe Fondi prospekti ning dokumendi „Investorile esitatav põhiteave“ muutmisest. Muudatused prospektis jõustuvad alates 1. juunist 2014. Muudetud dokumendid on kättesaadavad käesoleval veebilehel.

Fondi dokumentidest on B-osakute osas eemaldatud viide AS-i LHV Pank vahendusel märkimis- ning lunastamiskorralduste esitamise täiendavale tähtajale. Ajakohastatud on andmeid AS-i LHV Varahaldus nõukogu liikmete ning vahendajate ärinimede osas.