Fondi tootlus

Aktsia puhasväärtus on arvutatud eurodes. Tootluse graafikul on esitatud LHV Pärsia Lahe Fondi A osaku (EE3600095287) tootlus kuni ühinemiseni SEF – LHV Pärsia Lahe Fondiga 13.04.2015, alates millest on esitatud SEF – LHV Pärsia Lahe Fondi aktsia (LU1138349862) tootlus. Pange tähele, et eelmiste perioodide tootlus ei ole usaldusväärne indikaator tuleviku tootluste osas. Ajaloolised kalendriaastate keskmised tootlused on toodud geomeetriliste keskmistena.

  NAV/Hind 1 päev 1 nädal MTD YTD 2 Y avg 3 Y avg 5 Y avg kuupäev
Class A 11.3726 -0.04% -1.29% 1.25% 6.76% -9.09% -2.58% 9.17% 17/6