LHV Varahaldus

AS LHV Varahaldus on fondivalitseja, mille üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon. Nii LHV Varahalduse kui ka LHV Panga ainuomanikuks on AS LHV Group.

LHV on asutatud 1999. aastal ning pakub oma teenuseid Eestis ja Leedus. LHV Pärsia Lahe Fondi pakutakse avalikult ka Luksemburgis, Rootsis, Soomes ja Norras. LHV Varahaldus juhib lisaks viit kohustuslikku (II samba) ja üht täiendavat (III samba) pensionifondi.

Fondivalitseja juhatus: Mihkel Oja ja Joel Kukemelk

Kontakt: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, Eesti

Fondivalitseja 2017. a aruanne
Fondivalitseja 2016. a aruanne
Fondivalitseja 2015. a aruanne
Fondivalitseja 2014. a aruanne
Fondivalitseja 2013. a aruanne
Fondivalitseja 2012. a aruanne
Fondivalitseja 2011. a aruanne
Fondivalitseja 2010. a aruanne
Fondivalitseja 2009. a aruanne

Vaata lisaks:
LHV Panga koduleht
Finantsinspektsiooni koduleht