Piirkonna varad

Mitmekümne triljoni USA dollari väärtuses välja puurimata ja rahaks muutmata nafta ja gaas ning praeguste riiklike heaolufondide 1,8 triljoni USD suurused investeeringud on vaid osa jõukusest, mis tuleneb mitu põlvkonda kestvast naftadollarite kandumisest aktsiahindadesse. Lisaks on Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriikide keskpankade valduses miljardites dollarites ametlikke välisreserve.

Kuigi koostöönõukogu heaolufondid on juba maailma suurimad, on liikmesriikidel siiski suhteliselt vähe kogemusi naftadollarite kandmisega finantsvaradesse. Ent kui võtta arvesse tõestatud naftavaru suurust, peaks selline toimeviis tulevikus laiemalt levima.

Kogunenud jõukus on tähelepanuväärne: Pärsia lahe koostöönõukogu liikmete nominaalne sisemajanduse kogutoodang (SKT) oli 2011. aastal kokku umbes triljon dollarit. Praegune jõukus pakub koostöönõukogu riikidele strateegiliste investeeringute tegemiseks ja kohaliku majanduse mitmekesistamiseks piisavalt kapitali.