Lähis-Ida suurim aktsiaturg on avanemas

Naftarikka Saudi Araabia aktsiaturg on olnud välisinvestorite otseinvesteeringutele lukus, kuid käesoleval aastal on tulnud positiivseid signaale börsi avanemisest 2015. aasta esimesel poolel, millega muutuks võõrkapitalile kättesaadavaks üks maailma viimaseid suletud suurbörse. Varahaldurid väljastpoolt Lähis-Ida koostöö nõukogu (GCC) piirkonda on seda võimalust oodanud alates 2008. aastast, mil võimaldati Saudi Araabia turule kaudne juurdepääs läbi tuletisinstrumentide ja börsil kaubeldavate fondide.

Sealne börs on investorite jaoks huvitav mitmel põhjusel. Saudi Araabias on Lähis-Ida suurim aktsiaturg (Tadawul), mille kapitalisatsioon on hinnanguliselt 580 miljardit dollarit ja mis moodustab ca 1% kogu maailma aktsiaturgude mahust.  Võrdluseks on Araabia Ühendemiraatide Dubai ja Abu Dhabi summeeritud turukapitalisatsioon ligikaudu 245 miljardit ja Katari börsi väärtus 200 miljardit dollarit. Aktsiate avalikke esmaemissioone on viimastel aastatel teostatud jõudsalt ja likviidsus on kõrge. Deutsche Banki kalkulatsioonide kohaselt on Saudi Araabia kõige likviidsem aktsiaturg Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (MENA) piirkonnas. Viimase kuue kuu keskmine kauplemiskäive päevas on 2,5 miljardit dollarit, mis moodustab 65% kogu MENA regiooni turgude likviidsusest. Lisaks on Saudi Araabia aktsiaturul mitmekülgne majandussektorite valik ja noteeritud enim ettevõtteid võrreldes teiste suurte turgudega regioonis. MSCI Index Research tegevdirektor Sebastien Lieblich on andnud mõista, et väärtpaberituru avamisel võidakse Saudi Araabia lisada MSCI arenevate turgude indeksisse kõige varem 2017. aastal, moodustades hinnanguliselt 4% kogu indeksist.

Asetades Saudi Araabia väärtpaberituru üldise majanduse konteksti, avaneb võrdlemisi atraktiivne pilt. Saudi Araabia on regiooni suurima majandusega riik, mille SKP on suurusjärgus 745 miljardit dollarit. Tänu kõrgetele naftatuludele olid 2013. aastal nii jooksevkonto kui ka valitsuse eelarve tugevalt ülejäägis. Valitsus on viimastel aastatel kulutanud jõuliselt mitmetele projektidele jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks ja majanduse mitmekesistamiseks. SKP on kasvanud viimasel aastakümnel keskmiselt 6,4% aastas, käesolevaks aastaks prognoosib Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) aeglasemat kasvutempot, mis jääb siiski üle 4% ja on globaalses kontekstis väga atraktiivne. Tugevusena tuuakse välja ka demograafilist seisu, sest riigis elava 29 miljoni elaniku mediaanvanuseks on kõigest 26,4 aastat.

Täna on Saudi Araabia börsil võimalik vabalt kaubelda kohalikel elanikel ja välisinvestoritel, kes paiknevad GCC riikides. Rahajuhtidele väljastpoolt GCC piirkonda on olnud ligipääs piiratud, sest turuarengutest osa saamiseks tuleb kasutada tuletisinstrumente ja kohalikke fonde.

Aastatega on riigi majanduslik õitseng ja atraktiivne tuleviku väljavaade rahvusvaheliste investorite huvi Saudi Araabia börsi vastu aina tõstnud. Oluliselt on aidanud tähelepanu äratada suurimad börsiettevõtted, mis on suutnud lähiajaloos näidata kõrget kasumlikkust ja samal ajal vastanud üldtunnustatud läbipaistvuse standarditele. Kui arvestada seda, et siiani on Tadawuli börsil domineerinud kohalikud jaeinvestorid, siis institutsionaalsete investorite lisandumine võib kauplemisaktiivsust, käivet ja likviidsust veelgi kasvatada. Hinnanguliselt kuulub välisinvestoritele Saudi Araabia turust mitte rohkem kui 5% ja aktsiakauplemise käibest moodustatakse vaid murdosa.

Saudi Araabia võimuesindajad tahavad börsi avamisel kasutada küllaltki reguleeritud raamistikku, et tagada aeglane kapitali sissevool. Globaalsed investorid on oodanud võimalust alates 2008. aastast, kuid turu üldise avamisega on oldud äärmiselt ettevaatlikud ja räägitud on sellest enam kui kümme aastat. Täna on endiselt kosta hääli, et mõned piirangud siiski kehtestatakse. Spekuleeritakse, et välisinvestoril, kes soovib teha otseinvesteeringuid Saudi Araabia börsile, peab hallatavate varade maht olema vähemalt 5 miljardit dollarit. Lisaks võidakse kehtestada piirang, et üks välisinvestor ei saa osta suuremat kui 5% osalust Saudi Araabia börsiettevõttes ja kõikidel välisinvestoritel kokku ei ole lubatud omada rohkem kui 20% ühes ettevõttes.

Valitsus on väärtpaberituru reformiga venitanud mitmel põhjusel. Kardetakse liigset volatiilsust ja poliitilist tundlikkust, mida välismaalaste strateegilised osalused Saudi Araabia suurimates ettevõtetes võivad kaasa tuua.

Välisinvestoritele sobiks kõige paremini stsenaarium, kus barjäärid oleksid minimaalsed, aga samas tuleb endale teadvustada ka seda, et börsi avanemine ei märgi Saudi Araabia liberaalsemaks muutumist, vaid ametivõimude pragmaatilisemat poliitikaviljelust. Võimuesindajad soovivad avada väärtpaberiturgu, et aidata kaasa töökohtade loomisele, mitmekesistada majandust naftasõltuvuse vähendamiseks ja suurendada kohalike ettevõtete läbipaistvust, mis tuleneks turureeglitele vastamisest.

Ettevõtete parema läbipaistvuse tagamine on endiselt lahendamist vajav teema, eriti börsil noteeritud väiksemate firmade puhul. Aga kaalukausi teises otsas on oht, et pärast Katari ja AÜE lisamist MSCI arenevate turgude indeksisse selle aasta juunis võib Saudi Araabia jääda väärtpaberituru avamist edasi lükates ilma võrdlemisi odava kapitali sissevoolust ja sellest tulenevalt võib ka majanduslik areng osutuda naaberriikidest mõnevõrra aeglasemaks.

Reutersi andmetel ulatuvad Pärsia Lahe piirkonna väiksematel aktsiaturgudel (näiteks Dubais) välisinvestorite osalused hinnanguliselt 15%ni. Eeldusel, et välismaalased tõstavad omandiõigused Saudi Araabia ettevõtetes sarnasele tasemele, võib kapitali sissevool riiki olla suurusjärgus 40-50 miljardit dollarit.

Saudi Araabia börsi avamine võib aidata kaasa globaalsete rahajuhtide mõttemalli muutumisele Pärsia Lahe piirkonnast, mida hakatakse rohkem teadvustama kui kõrge kasvupotentsiaaliga arenevat turgu ja järjest vähem eksootilise ja riskantse regioonina. Turu avamine annab kindlasti likviidsuse tõuke Saudi Araabia ettevõtetele ja tõenäoliselt kajastub prognoositud kapitali sissevool ka aktsiaturu kasvus.

Tadawuli üldindeks on jõudnud kõrgeimale tasemele alates 2009. aasta jaanuarist, mille põhjal kauplevad Saudi Araabia aktsiad 16,2 korda oodatavat kasumit ning 2,5 korda raamatupidamisväärtust.

Tadawul augustis 2014

Allikas: Bloomberg

Kellel on soov Saudi Araabia elu ja olu kohta rohkem teada saada, võib lugeda lähemalt siit: Saudi Araabia seestpoolt vaadatuna.

www.lhv.ee/lahefond

LHV Pärsia Lahe Fondi foorum LHV Finantsportaalis

www.persiangulffund.com

LHV Pärsia Lahe Fond investeerib Araabia Ühendemiraatide, Katari, Saudi Araabia, Omaani, Kuveidi ja Bahreini börsil noteeritud ettevõtetesse. Investeerimisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta. Esitatud teave ei ole käsitatav investeerimisnõustamise, investeerimissoovituse ega muu investeerimis- või kõrvalteenusena. Tutvu fondi prospekti ja lihtsustatud prospektiga ning küsi lisainfot www.lhv.ee/lahefond