LHV Pärsia Lahe Fondi tingimuste muudatus

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus teatab käesolevaga, et 14. aprillil 2011. a. registreeriti Finantsinspektsiooni juhatuse otsustega nr 4.1-1/21 LHV Pärsia Lahe Fondi tingimuste ja prospekti muudatused. Osakuomanike jaoks on tehtud olulisi muudatusi ning osakuomanikel on võimalik väljuda investeeringust fondi osakutesse ilma lisakuludeta, st osakute tagasivõtmistasu on perioodil 18.04.2011 kuni 18.05.2011 0%.
Fondi tingimuste muudatused jõustuvad 18.05.2011.

Tutvu tingimuste muudatuste põhjenduste ning muudatustega fondi arengule ja osakuomanike huvidele avaldatava mõju analüüsiga SIIN.

LHV Pärsia Lahe Fondi tingimused alates 18.05.2011

LHV Pärsia Lahe Fondi prospekt alates 18.05.2011

LHV Pärsia Lahe Fondi lihtsustatud prospekt alates 18.05.2011