LHV Pärsia Lahe Fondi uueks asukohamaaks saab Luksemburg

Välisinvestorite seas populaarse LHV Pärsia Lahe Fondi kättesaadavuse parandamiseks saab fondi uueks asukohamaaks Luksemburg. Fondi juhtimine jääb Eestisse ja seniste investorite jaoks muudatus midagi uut kaasa ei too.

LHV Pärsia Lahe Fond pakub Euroopas unikaalset võimalust investeerida kiire majanduskasvuga GCC ehk Gulf Cooperation Council (Lähis-Ida koostöö nõukogu) liikmesriikide, sh Bahreini, Omaani, Katari, Kuveidi, Araabia Ühendemiraatide ja Saudi Araabia, aktsiaturgudel kaubeldavatesse ettevõtetesse. Seetõttu on fond olnud populaarne välisinvestorite seas, kes moodustavad kokku valdava osa fondi mahust. Täitmaks varahaldajatele rahvusvaheliselt esitatavaid kõige kõrgemaid nõudmisi ja parandamaks institutsionaalsete investorite ligipääsu GCC aktsiaturgudel peituvatele atraktiivsetele investeerimisvõimalustele, saab LHV Pärsia Lahe Fondi asukohamaaks Luksemburg.

Asukohamaa vahetus toimub piiriülese ühinemise kaudu, milles LHV Pärsia Lahe Fond osaleb ühineva fondina ning SEF-LHV Persian Gulf Fund (SICAV, eurofond) ühendava fondina. Ühendaval fondil ei ole enne ühinemist investoreid, kohustusi ega varasid. Ühinemise järgselt saavad LHV Pärsia Lahe Fondi osakuomanikud SEF-LHV Persian Gulf Fund aktsionärideks.

Fond jätkab GCC regiooni investeerimist senise strateegia alusel. Fondi varasid jääb teenuseosutamise lepingu alusel investeerima senine fondihaldur AS LHV Varahaldus, eesotsas fondijuhiga Joel Kukemelk. Joel Kukemelk on LHVs töötanud ligi üheksa aastat ja juhtinud LHV Pärsia Lahe Fondi üle nelja aasta. Kliendid, kes soovivad jätkuvalt olla fondi investorid, ei pea ühinemise raames midagi tegema.

Fondi asukohamaa vahetub ühinemise teel 13. aprillil, mil korporatiivsündmuse käigus võetakse tagasi LHV Pärsia Lahe Fondi A-osakud ja B-osakud ning väljastatakse investoritele SEF-LHV Persian Gulf Fund aktsiad. Iga A-osaku eest väljastatakse üks aktsia; B-osakute puhul leitakse väljastatav aktsiate arv valemiga B-osakute arv korda B-osaku puhasväärtus jagatuna A-osaku puhasväärtus. SEF on SICAV (société d’investissement à capital variable – muutuva kapitaliga ühingufond), mis on määranud Swedbank Gruppi kuuluva Swedbank Management Company S.A. oma fondivalitsejaks.

LHV Pärsia Lahe Fondi fondijuhi ja LHV Varahalduse juhatuse liikme Joel Kukemelk’i sõnul võidavad fondi Luksemburgi kolimisest kõik osapooled. „LHV Pärsia Lahe Fond on Lähis-Ida energiarikka regiooni riikidesse investeerinud alates 2008. aastast ja unikaalse investeerimisfookuse tõttu üks parimaid investeerimislahendusi Euroopa investoritele selle kiiresti areneva regiooni kasvust osa saamiseks,“ rääkis Kukemelk. „Selle aasta esimeses pooles on oodata Saudi Araabia börsi avanemist kvalifitseeritud välisinvestoritele ning see suurendab investorite huvi kogu GCC regiooni vastu. Kuna finantsmaailmas on Luksemburg asukohamaana fondi nime kõrval hinnatud kvaliteedimärk, peaks see tõstma fondi atraktiivsust investorite seas,“ lisas Kukemelk.

„Meil on väga hea meel, et pikka aega kestnud ettevalmistustööd fondi piiriüleseks ühinemiseks Luksemburgis loodud fondiga on nüüd lõpusirgele jõudnud,“ lausus LHV Varahalduse juhatuse esimees Mihkel Oja. „Luksemburg on Euroopa populaarseim fondide asukohamaa. Luksemburgis asutatud fondide maht on üle 3 000 miljardi euro ning kolm neljandikku eurofondidest, mida pakutakse vähemalt 3 riigis, on asutatud Luksemburgis. Luksemburgi peetakse rahvusvaheliselt usaldusväärseks fondide asukohamaana,“ lisas Oja.

LHV Pärsia Lahe Fond investeerib GCC riikide börsil kaubeldavatesse ettevõtetesse. GCC turud moodustavad mahult 2% maailma aktsiaturgudest. Fondijuht on käinud ettevõtetega kohtumas kõigis kuues GCC riigis, kuhu fondi raha investeeritakse. Börsiettevõtete külastamine ja juhtkondadega kokkusaamine on oluline osa fondi varade investeerimisprotsessist.

Investoritel, kes ei soovi jätkata GCC regiooni investeerimist läbi uue Luksemburgis asuva fondi, on võimalik perioodil 26.02.15–01.04.15 fondist soovi korral väljuda ilma lunastustasuta.

LHV Pärsia Lahe Fondi maht on 25 miljonit eurot. LHV Pärsia Lahe Fond on varasemalt valitud Zawya Thomson Reutersi poolt parimaks GCC aktsiafondiks nii 2012. aasta kui 2013. aasta eest ning International Financial Magazine’i poolt kiireimini kasvavaks GCC fondiks aastal 2014. Fondijuhile Joel Kukemelk’ile on omistatud kõrge Citywire’i A reiting.

Oluline dokumentatsioon:
Osakuomanikele antav teave ühinemise kohta
SEF-LHV Persian Gulf Fund põhiteave
Investeerimispoliitikate võrdlus