Alueen varallisuus

44 biljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta vielä poraamatonta ja rahaksi muuttamatonta öljyä sekä nykyisten valtion sijoitusrahastojen 1,5 biljoonan Yhdysvaltain dollarin sijoitukset ovat vain osa tästä usean sukupolven ajan kestäneestä öljyn osakkeiksi vaihtamisen tuomasta varallisuudesta. Lisäksi Persianlahden maiden yhteistyöneuvostoon kuuluvien valtioiden keskuspankeilla on useiden miljardien viralliset valuuttavarat.

Persianlahden maiden yhteistyöneuvostoon kuuluvien maiden valtion sijoitusyhtiöt kuuluvat maailman suurimpiin, mutta näillä mailla on kuitenkin verraten vähän kokemusta öljyn muuttamisesta osakkeiksi maiden mittavat todistetut öljyvarannot huomioon ottaen, ja niiden voidaan odottaa kehittyvän sekä kasvavan huomattavasti tulevaisuudessa.

McKinseyn mukaan myös silloin, kun öljybarrelin hinta olisi 50 Yhdysvaltain dollaria, maiden öljystä saama tuotto olisi 4,7 biljoonaa dollaria vuoteen 2020 mennessä, mikä vastaa 2,5 kertaa viimeisen 14 vuoden tuottoa. Hintojen ollessa 100 dollaria barrelilta, maiden tuotto olisi 8,8 biljoonaa dollaria vuoteen 2020 mennessä.

Kertynyt varallisuus on huomattava, sillä kuuden Persianlahden maiden yhteistyöneuvostoon kuuluvan maan yhdistetty bruttokansantuote oli noin triljoona Yhdysvaltain dollaria viime vuonna. Vallitseva varakkuus tarjoaa näille maille strategisten investointien edellyttämän pääoman paikallisten talouksien monipuolistamiseksi ja öljydollarien siirtämiseksi reaalitalouteen.