Energiamarkkinat

Persianlahden maiden kuudella jäsenvaltiolla (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet Arabiemiraatit) on miltei 500 miljardin barrelin verran todistettuja öljyvarantoja. 

Öljyn lisäksi Persianlahden alueella on myös huomattavia maakaasuvarantoja (2 509 biljoonaa kuutiojalkaa), mikä vastaa 41 prosenttia koko maailman todistetuista maakaasuvarannoista.

Huolimatta siitä, että Persianlahden mailla on hallussaan enemmistö maailman öljy- ja maakaasuvarannoista, näiden maiden tuotantotasot ovat huomattavasti matalampia, mikä tekee näistä maista tärkeitä tekijöitä tulevaisuuden energiamarkkinoilla. Esimerkiksi Qatarilla on kolmanneksi suurimmat maakaasuvarannot maailmassa, ja valtio tuottaa tällä hetkellä 31 miljoonaa tonnia nesteytettyä maakaasua vuodessa, mikä muodostaa noin 20 % koko maailman tuotannosta, ja tekee valtiosta maailman suurimman nesteytetyn maakaasun tuottajan. Tuotanto on tarkoitus kaksinkertaistaa vuoden kuluessa ja kahden vuoden tavoitteeksi on asetettu 77 miljoonaa tonnia vuodessa.

Mikään muu alue maailmassa ei hyödy yhtä paljon globaalista tuotesyklistä kuin Lähi-itä paikallisten talouksien ollessa tällä hetkellä riippuvaisia sekä öljystä että maakaasusta. Viime vuosien aikana vientituotot ovat kasvaneet hyödykkeiden korkeiden hintojen ansiosta, mikä yhdessä hidastuneen tuonnin kanssa on lisännyt vaihtotaseen ylijäämää huomattavasti erityisesti luonnonvaroiltaan rikkaissa maissa.

Globaalin talouden toipuessa Persianlahden yhteistyöneuvoston kuuluvien maiden tuotot ja ylijäämät ovat kasvussa.