Kilpailuetu

GCC-mailla on luonnollinen kilpailuetu lannoitteiden ja petrokemianteollisuuden matalien tuotantokustannusten sekä edullisten alumiininsulatuksen ja metallintyöstön tuotantokustannusten ansiosta. Teollisuus kasvaa lisäarvoa tuottamisen myötä (yksinkertaisesta energiantuotannosta siirrytään energiapainotteisten materiaalien tuotantoon).

Suurin osa maailman valtiosta, Pohjois-Amerikkaa ja MENA-maita lukuun ottamatta, on riippuvainen naftasta (öljyjaloste) petrokemiantuotannon pääasiallisena raaka-aineena, mikä johtaa negatiivisesti öljynhintaan korreloituviin marginaaleihin. Naftaa käytetään esimerkiksi pääasiallisena raaka-aineena lannoitteiden valmistuksessa kaikkialla maailmassa. Se muodostaa 52 % maailman etyleenintuotannosta, sillä sitä on helppoa ja edullista kuljettaa. Nafta on pääasiallinen etyleenin valmistukseen käytettävä raaka-aine Euroopassa ja Aasiassa. Toisaalta maakaasuvaroja (41 % maailman etyleenituotannosta), ja erityisestä etaania (29 %), käytetään pääasiassa Pohjois-Amerikassa ja Lähi-idässä helpon saatavuuden ja matalien kustannusten ansiosta. Maakaasun kustannukset on tärkein yksittäinen kustannustekijä (yli 80 % kokonaiskustannuksista) urean ja etyleenin tuotannossa.

Huolimatta öljyn ja maakaasun hintojen huomattavasta laskusta vuoden 2008 huipun jälkeen (öljyn hinta on laskenut noin 50 % ja maakaasun noin 75 % vallitsevan hinnan ollessa noin US$3.5-4/mm Btu), MENA-maiden tuottajilla on edelleen nelin- tai viisinkertainen kustannusetu muihin kansainvälisiin teollisiin maakaasun kuluttajiin nähden. Qatarissa hallituksen määrittelemä kaasun keskimääräinen hinta on noin US$1.25/MMbtu, ja Saudi-Arabiassa vastaava hinta on US$0.75/MMBtu, mikä antaa MENA-alueen tuottajille ehdottoman kilpailuedun ja tuotantokustannukset ovat vain murto-osa muiden valtioiden tuotantokustannuksista.

Alueen peruskemikaaleja valmistavat yritykset eivät juurikaan kilpaile keskenään viennistä, mutta hyötyvät ympäristöstä, jossa tuotannon kustannukset ylittävät huomattavasti heidän kustannusrakenteensa, mikä puolestaan antaa vahvan hintasuojan näiden maiden tuotteille. Esimerkiksi sellaisilla tuottajilla kuin QAFCO, joiden raaka-ainekustannukset ovat suhteellisen kiinteitä, enemmistö urean hinnasta näkyy suoraan tuloksessa, minkä ansiosta yhtiö on raportoinut jopa yli 70 % myyntikatteita.

Lähi-itä on nykyään maailman johtava kemianteollisuuden investointien kohde, ja alueella on myös erittäin kilpailukykyiset raaka-ainevarat sekä vientimahdollisuudet Aasian kehittyville markkinoille. Alueen odotetaan muodostavan yli 40 % maailman peruskemianteollisuuden kapasiteetin kasvusta seuraavien viiden vuoden aikana.