LHV Asset Management

LHV Asset Management (AS LHV Varahaldus) er et forvaltningsselskap der overvåkes av den estiske regulator (Eesti Finantsinspektioon). LHV Asset Management er eid av AS LHV Group, som er holdingselskap for LHV Asset Management og LHV Bank. LHV ble stiftet i 1999 og tilbyr sine tjenester i Estland og Litauen. LHV Persian Gulf Fund er også distribuert til publikum i Luxembourg, Sverige, Finland og Norge. I tillegg til tre UCITS fonder forvaltet av AS LHV Asset Management forvalter selskapet også obligatorisk og frivillig pensjonsfonder i Estland.

Styre: Mihkel Oja, Joel Kukemelk

Kontakt: Tartu rd 2, 10145 Tallinn, Estonia

Annual Report 2017
Annual Report 2016
Annual Report 2015
Annual Report 2014
Annual Report 2013
Annual Report 2012
Annual Report 2011
Annual Report 2010
Annual Report 2009