Joel Kukemelk, CFA

Joel har jobbet for LHV Bank siden 2006 – først som en aksjemarkedet analytiker for utenlandske markeder og siden 2010 som porteføljeforvalter. Joel har jobbet for LHV Asset Management siden 2010. I 2008 ble han uteksaminert fra Universitetet i Tartu med en bachelorgrad (cum laude) i økonomi, spesialisering i