Akkumulert velstand

Med US$44 billioner i oljeformue under bakken, i påvente av å bli omgjort til finansielle midler, utgjør dagens SWF (sovereign wealth fund) 1,5 billioner USD i finansielle midler som reflekterer en liten del av tilgangen på kapital fra olje som har pågått i generasjoner. Videre finnes det utlandske reserver verdt milliarder i GCC’ sentralbanker.

Selv om SWFs til GCC landene allerede er blant de største i verden, er økonomiene deres fortsatt relativt unge i lys av størrelsen på deres beviste oljereserver. Etter hvert som mer olje omvendes til kapital forventes økonomiene å vokse seg vesentlig større.
Ifølge McKinsey vil GCC landene selv med en oljepris på $50 per fat tjene $4,7 billioner innen 2020 – 2,5 ganger deres inntjening for de siste 14 årene. Med priser på rundt $100 per fat, vil de tjene $8,8 billioner innen 2020.

Akkumulert velstandsnivå er meget sterkt da kombinert brutto innenlands produkt (BDP) for de seks Gulf Co-operation Council (GCC) landene nådde cirka $1 billion forrige år. Nåværende velstandsnivå sørger for at GCC landene har kapital for strategiske investeringer for å diversifisere lokale økonomier og resirkulere petroleumsdollar til virkelig økonomi.