Energimarked

GCC sine seks medlemmer (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia og UAE) har om lag 500 milliarder fat i beviste oljereserver.

Ved siden av olje har den Persiske Gulf også en stor gassreserve (2 509 billioner kubikk feet – Tcf), noe som utgjør 41 prosent av verdens totale beviste gassreserver.

Selv om landene i den Persiske Gulf kontrollerer en stor del av verdens olje og gass reserve, utgjør deres produksjonsnivå en langt mindre del, noe som gjør dem til viktige spillere i fremtidens energimarkeder. Som et eksempel kan en se på Qatar, innehaver av verdens tredje største gassreserver, som i dag produserer 31 millioner tonn LNG (liquefied natural gas) årlig, noe som utgjør cirka 20 % av verdens produksjon og som gjør dem til den største LNG produsenten i verden. Produksjonen er innstilt på å dobles i løpet av et år og til å gå opp til 77 milloner tonn per år om to år. Det er intet sted på jorden som profitterer så mye på den globale råvarehandelen som Midt-Østen da lokale økonomier fortsatt er olje- og gassavhengige. I de senere år har veksten i eksportinntekter skyldes de høye råvareprisene som sammen med den avventende etterspørselen, resulterte i en markant positiv økning i handelsbalansen, spesielt i råvaresterke land.

Etter hvert som den globale økonomien returnerer til normalen, begynner GCC-landene å nyte høyere inntekter og profitt.