Gulfrådet (GCC)

  • Gulf Cooperation Council (GCC) ble etablert i mai 1981 for å fremme samarbeid innenfor økonomi og sikkerhet.
  • Består av Saudi Arabia, De Forente Arabiske Emirater, Qatar, Kuwait, Oman og Bahrain.
  • Innehar 45 % av verdens beviste oljereserver og 20 % av verdens beviste gass reserver.
  • Folketall på 44.3 millioner.
  • Inntekter fra hydrokarbon sektoren utgjorde 92 % av budsjett- og 74 % av eksport inntekter i 2011.