Gulfrådets visjon

Det er forventet at olje forblir en av de viktigste delene av GDP for GCC landene. Men i de senere årene har GCC økonomiene gjort en tydelig innsats for å diversifisere seg fra deres avhengighet av olje ved å gjøre større investeringer i andre voksende sektorer.

Overslag viser at investeringene over de neste ti årene vil komme på rundt $1,4 billioner. Disse enorme prosjektene spenner over en rekke forskjellige områder som boliger, hoteller, sykehus, kjøpesentere, skoler, transport og kommunikasjon, energidistribusjon og vann systemer. Disse investeringene vil ha enorme ”multiplier-effekter” etter hvert som de genererer nye forretningsmuligheter for selskaper og resulterer i større inntekt for konsumenter. Videre, så har GCC begynt å liberalisere ved å åpne økonomien selektivt for å oppfordre FDI noe som vil fungere som en katalysator for sektorer som infrastruktur, turisme, media, shipping, finans, kommersielle tjenester, telekommunikasjon og vanlig industri. Begrensninger ved utenlandsk investering i GCC-regionen er i ferd med å bli færre ettersom Frihandelssonene utvides.