Fondets investeringer

LHV Persian Gulf Fund investerer i noterte aksjer I GCC, for det meste Qatar, de Forente Arabiske Emirater, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia og Oman.

Fondet investerer i sektorer som profiterer på kommersielle/industrielle ekspansjonsinitiativer (transformasjon av olje til aksjer)som: bankvirksomhet, forsikring, infrastruktur, kommunikasjon, konstruksjon, strøm og vann.

Fondet hedger risikoen i US-dollar (de fleste lokale myntenheter er tilknyttet til USD). Fondets basevaluta er euro.

Per 2019-05-31:

Largest Holdings

Geographical Distribution

Sector Distribution