Fondens NAV steg med 3,12 procent under oktober

Under oktober månad har vi sett en bred återhämtning på aktiemarknaderna på grund av förhoppningar om en snar lösning av de europeiska skuldproblemen. De lokala aktiemarknaderna i GCC regionen visade styrka under perioden vilket innebär att LHV Persian Gulf Fund kan visa upp ett positivt resultat på +3.1% för oktober.  Under månaden har ett antal av våra investeringar levererat sina resultat för tredje kvartalet och majoriteten
av dessa har legat i linje med marknadens förväntningar. De bästa investeringarna i portföljen har varit First Gulf Bank (UAE) samt National Bank of Kuwait som steg med 8,7 procent respektive 7,5 procent.

Ett uttalande från det Qatariska finansministeriet bekräftade landets mycket ambitiösa investeringsplaner de närmaste fem till sex åren. Under denna period ska landet investera 120 -140 miljarder USD utanför olje- och gassektorn, samt mellan 30-40 miljarder USD inom energisektorn. Qatar kanaliserar miljarder i nya vägprojekt och annan infrastruktur, inklusive en ny internationell flygplats och en ny hamn för att sporra ekonomisk tillväxt. I början av månaden prissattes WTI oljan till 75 USD/fat, i slutet av månaden var priset 90 USD/fat.

Titta gärna på min videokommentar för månaden.

Mikael Kvibäck