Aktiemarknaderna inom GCC-området fortsatte att stiga under mars månad

 

 

Aktie marknaderna inom GCC-området fortsatte att stiga under mars månad och LHV Persian Gulf Fund redovisade ett positivt resultat av +3.4% för månaden. Fondens resultat blev +12.4% under Q1 2012. Fondens jämförelseindex ”MSCI GCC minus Saudi Arabien” steg samtidigt med +2% under det första kvartalet. Fondens Q1 resultat understöddes med uppgångar på 19% i Saudi Arabien och Dubai. Dessa aktiemarknader tillhörde också topp 10 bland börser i världen i slutet av Q1. Aktiemarknaderna i Qatar, Oman och Kuwait har varit mera blygsamma med sina kvartalsresultat. Förändringarna har legat i intervallet +1% till -4%. Det är dock viktigt att notera att vi nyligen har sett ökat intresse från utländska investerare i GCC-regionen – faktorer som stödjer detta intresse är höga energipriser, goda makro siffror, den återhämtade fastighetsmarknaden i Förenade Arabemiraten samt relativt sett undervärderade aktiemarknader. Under mars månad har majoriteten av fondens placeringar betalat ut utdelningar. I till exempel Commercial Bank of Qatar, Doha Bank och Oman Telecom har utdelningsnivåerna legat på ca 7%. Inklusive utdelningar så har kvartalets bästa investeringar varit Sorouh Real Estate (+45%), Aldar Properties (+40%) och First Gulf Bank (+32%), dessa tre tillhörande Förenade Arabemiraten. Qatar Fuel (+29%) och Qatar Telecom (+27%) och från Saudiarabien Advanced Petrochemical (+28%) samt Samba Financial (+22%). Trots rallyt under Q1 2012 för fondens investeringar så fortsätter aktiemarknaderna i regionen att handlas till låga multiplar, endast 8x-9x det förväntade resultatet för 2012 samt 1,3 x-1,4x det förväntade bokförda värdet