AS LHV VARAHALDUS meddelar ändringar i fondbestämmelserna för LHV Persian Gulf Fund

Fondbolaget LHV Asset Management (AS LHV Varahaldus) meddelar härmed att den estniska finansinspektionen den 26 juni 2012 underrättades om ändringar i fondbestämmelserna för UCITS-fonden LHV Persian Gulf Fund. Ändringar i fondbestämmelserna skall börja gälla den 1 juli 2012.
Endast sådana ändringar som gjorts i fondbestämmelserna har uppstått pga ändringar i rättsakter. Fondbestämmelserna och prospektet för fonden är per den 1 juli 2012 i enlighet med bestämmelserna i direktivet 2009/65/EG Europaparlamentets och dess råd (UCITS IV). Det förenklade prospektet har ersatts med basfaktadokumentet (KIID).
De ändrade versionerna av fonddokumentation finns på webbsidorna www.persiangulffund och www.lhv.ee/persian