AS LHV VARAHALDUS meddelar ÄNDRINGAR i fondbestämmelserna för LHV Persian Gulf Fund

Fondbolaget LHV Asset Management (AS LHV Varahaldus) meddelar härmed att den estniska finansinspektionen blev den  27 juni 2011 underrättad om ändringar av fondbestämmelserna för LHV Persian Gulf Fund. Ändringarna av fondbestämmelserna skall vara effektiva den 30 juni 2011.

De ändringar som gjorts av fondens regler härrör endast från lagändringar. Enligt de ändrade fondbestämmelserna för fonden skall fondens årliga rapporter för de tre föregående åren (i stället för ett) vara tillgängliga för andelsägarna och tre av de senaste årliga rapporterna från LHV Asset Management skall också göras tillgängliga.

De ändrade fondbestämmelserna för fonden skall finnas tillgängliga på:

LHV Equity Funds Prospectus
Simplified Prospectus
Fund Rules