Efter en stark inledning på året tog aktiemarknaderna i Mellanöstern en paus i April, NAV för Persian Gulf Fund sjönk med 2.05%

Efter en stark inledning på året tog aktiemarknaderna i
Mellanöstern en paus i april och fondens resultat under
månaden blev minus 2.05%. Under månaden levererade
många av fondens investeringar sina Q1 2012 resultat och
där merparten av våra placeringar överraskade med goda
siffror. Till exempel våra innehav som Industries Qatar och
Saudi Basic Industries visade starka Q1 siffror och som
hjälpte till att ta bort farhågor för lägre efterfrågan i den
globala ekonomiska tillväxten. Våra investeringar inom
banksektorn som t.ex. Qatar National Bank och Commercial
Bank of Qatar visade på stark utlåningstillväxt så utsikterna
ser mycket lovande ut för den finansiella sektorn i regionen.
Båda bankerna har i samband med rapporterna uttalat att de
förväntar sig ytterligare 10-15% utlåningstillväxt för detta och
nästa år. Enligt en färsk utredning från Qatar National Bank
så förutses investeringar i Qatar under de kommande 10
åren på ca 180 miljarder USD vilket är lika med Qatars
storlek på sin BNP för förra året. Investeringsprojekten är av
olika art och spänner från nya infrastrukturprojekt till
fastighetsprojekt. Dessa statliga investeringar kommer
givetvis att bidraga till forsatt stark tillväxt i landet. För att ta
ett exempel: under de närmaste tio åren kommer GCCländerna
tillsammans att investera i vattenprojekt till ett värde
av ca 300 miljarder USD. Dessa enorma investeringar
finansieras av överskotten av ländernas enorma reserver av
olja och gas. Rikedomar som enligt QNB Capital är värda
cirka 6500 miljarder USD!