Investeringsstrategi

LHV Persian Gulf Fund investerar i noterade aktier i GCC-regionen, dvs i Qatar, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Bahrain, Oman och Saudiarabien.

Fonden investerar i områden som gynnas av kommersiella/industriella expansionsinitiativ (transformation av oljeintäkter till reala ekonomin): bankverksamhet, försäkring, infrastruktur, kommunikation, byggnation, kraft och vatten.

Fonden valutasäkrar all exponering mot förändringar i USD mot lokala valutor (de flesta lokala valutor är kopplade till USD). Fondens basvaluta är EUR.

Från och med 2019-05-31:

Largest Holdings

Geographical Distribution

Sector Distribution