Fonden fortsätter utvecklas positivt – Nav i december 2010 blev +3.34 %

Den största nyheten från GCC-regionen i december var tillkännagivandet av Qatars vinnande bud på värdskapet av VM i fotboll 2022. I termer av BNP, Qatar har för närvarande den minsta BNP för någon värdnation för fotbolls-VM. Trots att landets BNP förväntas öka avsevärt under det kommande årtiondet och kommer att nå en större storlek än Spaniens BNP 1982 eller Mexiko 1986, är Qatars ekonomiska sammansättning relativt smal, där olja och gas står för ca 50 procent av BNP. Enligt de ursprungliga beräkningarna pekar de totala utgifterna för fotbolls-VM på runt USD 30 miljarder. Detta motsvarar ca. 25 procent av den uppskattade BNP 2010, långt mer än vad andra länder har använt / förväntas spendera i procent av deras BNP. Detta är det viktigaste faktum som understryker vår positiva inställning till effekterna av VM på Qatars banker. Den största uppgången i fonden under december stod vår investering i Doha Bank för, plus 16 procent.
I slutet av december kom Eurasia Group ut med ett mycket positivt uttalande om regionen som säger att ”möjligheterna växer fram starkt i Mellanöstern när det gäller 2011. Förutsägelser om regionen har en lång historia av att vara för optimistisk men det finns skäl att tro att 2011 kommer att bli annorlunda. Tydliga positiva tecken växer fram i flera länder och i flera sektorer. På makronivå kommer regionen att få tryck uppåt tack vare stigande energipriser och möjligheter till storskaliga kapitalinflöden”.