Fondens NAV backade med 2,1 procent i maj

Under maj månad minskade värdet på LHV Persian Gulf Fund med 2.1%. Efter två mycket starka månader i mars och april, då fondens avkastning tillsammans gav en positiv avkastning på totalt 11%, fick vi se en månad med vinsthemtagningar på aktiemarknaderna i GCC regionen.


Anklagelser om att korruption kan ha förekommit i samband med utnämningen av Qatar som värd för fotbolls VM 2022 har delvis präglat den Qatariska aktiemarknaden negativt i slutet av månaden. Dessa anklagelser har å andra sidan inte blivit bekräftade och anklagelserna har heller inte ändrat landets enorma investeringsprogram. På den positiva sidan kunde vi
notera att fondens största innehav, Qatar Fuel, blev inkluderat i det viktiga indexet ”MSCI Qatar Country Index”. Detta faktum hjälper givetvis till att öka intresset
för aktien.


Det är fortfarande mycket diskussioner om huruvida Qatar och Förenade Arabemiraten kommer att bli inkluderade i ”MSCI Emerging Market Index” eller inte. Just nu verkar chansen lika stor åt båda hållen. Det slutgiltiga beslutet ska publiceras den 21 juni.