Fondens NAV för april landade på +4,96 procent

Mars månads goda avkastning i fonden (+6.2%) följdes upp med en nästan lika god avkastning i april (+5.0%) med starka lokala marknader, då särskilt i Förenade Arabemiraten (Dubai och Abu Dhabi). Fortfarande ser vi oroligheter i kringliggande länder såsom Libyen, Syrien och Jemen. Men vi är av den uppfattningen att spridningseffekterna till GCC-regionen kommer att vara begränsade. Investerare är nu mer fokuserade på det höga oljepriset vilket förstås är mycket positivt för de länder där vi investerar. Det höga oljepriset ger GCC-regionen mycket starka intäktsflöden i repektive lands räkenskaper.

Som vi nämnt i tidigare kommentarer så har fonden återinvesterat det vi sålde under januari och februari. Vi har också under april månad utökat antalet bolag i fonden. Dessa är Abu Dhabi Commercial Bank, Burgan Bank, Dana Gas, Emaar Properties och National Bank of Kuwait. Att nämnas också är att vi köpt tillbaka en del av fastighetsföretagen Aldar och Sorouh tillhörande i Förenade Arabemiraten. Vi kan nu se en tillfrisknande fastighetsmarknad i Dubai och Abu Dhabi. Fonden är i detta skede i princip fullinvesterad.

Glädjande är också att LHV Persian Gulf Fund var den nionde bästa avkastande tillväxtmarknadsfonden som distribuerats i Sverige de senaste två månaderna. Detta enligt tidningen Privata Affärer.

Den 18 april upplyste vi publikt om ändringar i fondbestämmelserna. De nya fondreglerna träder i kraft den 18 maj. Mer om ändring hittar ni på fondens nya webbplats: www.persiangulffund.com.