Fondens NAV minskade i februari – men goda möjligheter till förmånliga investeringar

Under februari månad kunde vi bevittna oroligheter i regionen och se dem spridas från Egypten till andra närliggande länder. I GCC regionen såg vi sammandrabbningar i Bahrain mellan shiiter och sunni muslimer. Regeringarna i de olika länderna har vidtagit åtgärder i sina respektive budgetar för att lugna ner befolkningarna. Låt oss se om det räcker.

Fondens NAV minskade med -6,74% under februari som en konsekvens av läget i regionen. Oroligheterna har fortsatt drivit upp oljepriset till rekordnivåer. Detta är givetvis positivt för regionen kortsiktigt. Dock, skulle oljepriset nå upp till vad en del experter tror, 150 USD per fat, så kommer detta att få effekter på världsekonomin och förmodligen driva ekonomierna in i recession. Enligt den Saudi Arabiska finansministern så har deras ekonomi inte drabbats av oroligheterna i regionen. (Saudi Arabien är den klart största ekonomin inom GCC). Finansministern sade i slutet av februari att intäkterna troligen kommer att bli högre än budgeterat men utgifterna kommer också att öka på grund av regeringens ”förmånspaket” för dess medborgare.

Vi gör bedömningen att det kommer att finnas goda möjligheter för oss som fond att investera förmånligt i ett antal väl utvalda aktier då vi tog höjd för utvecklingen tidigare under månaden.