Fondens NAV minus 1,5 procent i augusti

Under augusti månad drabbades många aktiemarknader världen över av markanta nedgångar i spåren av försämrade makrosiffror tillsammans med skuldproblematiken i USA och Europa. Till exempel är börsutvecklingen i USA och Japan ca minus 10% från årskiftet, Tyskland, Sverige och Brasilien är ner med ca 20%. Danmark, Italien och Finland är ner med ca 25%, Egypten ner med ca 40%, Cypern ner med ca 60%.

I Mellanöstern, där LHV Persian Gulf fund investerar har marknaderna varit relativt starka. Detta beroende på den starka ekonomiska tillväxten i GCC-länderna i kombination med mycket starka Q2-rapporter från våra innehav. Under augusti månad firar länderna där vi investerar den heliga högtiden Ramadan. Detta bidrar också till lugna finansiella marknader i regionen. Vi har även sett en mycket lugnare period från en politisk synvinkel.

Trots mycket svaga aktiemarknader världen över så har LHV Persian Gulf Fund klarat denna
turbulenta period mycket bra och fondens NAV minskade endast med 1,5% under augusti. Vi förväntar oss, när globala aktiemarknader lugnar ner sig, en stark återhämtning för GCC marknader. De bäst presterande innehaven i fonden under augusti månad var Oman Telecom (+11%) samt Commercial Bank of Qatar (+9%) – bådas Q2 rapporter var bättre än förväntat.

Mikael Kvibäck