Fondens NAV ökade i november med +1.57%

LHV Persian Gulf Fund utvecklas positivt. Med en månad av vinsthemtagningar i fastighets- och byggnadssektorn kunde vi se en mycket stark månad inom transport, bank och inom den industriella sektorn. Våra två starkaste portföljinnehav i november var Qatar Gas&Transport (+7,98%) och Industries Qatar (+10,69%). Under perioden har Qatar Gas&Transport tecknat ett nytt strategiskt leveransavtal av naturgas med Indien vilket fick aktien att stiga. Industries Qatar visade ett mycket fint resultat i kvartal 3 och slog marknadens förväntningar rejält. Flera finansanalytiker har därför uppgraderat aktien vilket har fått den att stiga rejält. Under månaden har nya forecasts för 2011 kommit om oljeprisutvecklingen från olika aktörer. Förväntningarna nu för 2011 är ett oljepris på ca 90 USD per fat. Denna revidering kommer som ett resultat av en svagare USD som beror på QE2, samt förväntan på en klar förbättring av den globala återhämtningen. Oljeprisnivån är mycket komfortabel för GCC-länderna då statsutgifterna fortsätter att stiga.