Fondens NAV steg i januari med +0,82 procent

Under januari månad steg LHV Persian Gulf Fund´s NAV med 0.82%. Under månaden har ett antal av fondens investeringar levererat resultat för fjärde kvartalet 2011. First Gulf Bank (UAE) släppte ett mycket positivt resultat där banken visade en solid finansiell situation och höjd utdelning. Nettovinsten steg med 11% Q-Q och på årsbasis med 18%. Vinsten översteg klart marknadens förväntningar. FGB redovisar en höjd utdelning till 6,4%.

En annan av fondens större investeringar, Commercial Bank of Qatar, visade ett något blandat resultat. Nettoresultatet steg med 22% på årsbasis med starkt stigande intäkter som huvudsaklig faktor. Dock, kostnadsnivån steg kraftigt mest beroende av avsättningar för ökade nedskrivningar av låneportföljen. Tack vare dessa nedskrivningar är banken nu i linje med sina konkurrenter.

Mycket positivt resultat kom från Qatar National Bank där nettoresultatet steg med hela 35% Y-o-Y och 10% Q-o-Q. Tillväxtutsikterna för 2012 ser mycket goda ut då banken förväntar en ökning som klart kommer att överstiga marknadens genomsnittliga ökning.

Politik: med ökade sanktioner från EU och USA gentemot Iran på grund av landets misstänkta utveckling av kärnkraftsbärande vapen så har den politiska risken i området ökat. Iran har hotat med att stänga Hormuz-sundet. Om detta blir verklighet skulle oljepriset öka kraftigt. I det korta perspektivet trevliga nyheter för oljeproducerade länder men utveckligen skulle kunna dämpa effekten på den nödvändiga återhämtningen av
världsekonomin.

Mikael Kvibäck