LHV Asset Management

LHV Asset Management (AS LHV Varahaldus) är ett fondbolag som övervakas av den estniska tillsynsmyndigheten (Eesti Finantsinspektioon). LHV Asset Management ägs av AS LHV Group, som är ett holdingbolag för LHV Asset Management och LHV Bank. LHV grundades 1999 och erbjuder sina tjänster i Estland och Litauen. LHV Persian Gulf Fund distribueras till allmänheten också i Luxemburg, Sverige, Finland och Norge. Förutom tre UCITS fonder som förvaltas av AS LHV Asset Management förvaltar fondbolaget också obligatoriska och frivilliga pensionsfonder i Estland.

Styrelse: Mihkel Oja, Joel Kukemelk

Kontakt: Tartu rd 2, 10145 Tallinn, Estonia

Annual Report 2017
Annual Report 2016
Annual Report 2015
Annual Report 2014
Annual Report 2013
Annual Report 2012
Annual Report 2011
Annual Report 2010
Annual Report 2009