Vårt team

  • Joel Kukemelk, CFA
    Fondförvaltare
    joel.kukemelk@lhv.ee

    Joel har arbetat för LHV Bank sedan 2006 (i början som aktieanalytiker för utländska marknader, sedan 2010 som portföljförvaltare) och för LHV Asset Management sedan 2010. 2008 utexaminerades Joel från Tartu Universitet med en civilekonomexamen med specialisering

    inom finansiering och bokföring. 2010 tog Joel sin Mastersexamen (cum laude) i nationalekonomi. I december 2009 tog Joel sin „CFA Level I“ examen, i juni 2011 „CFA Level II" examen och i juni 2016 tog Joel sin „CFA Level III“ examen.