Joel Kukemelk, CFA

Joel har arbetat för LHV Bank sedan 2006 (i början som aktieanalytiker för utländska marknader, sedan 2010 som portföljförvaltare) och för LHV Asset Management sedan 2010. 2008 utexaminerades Joel från Tartu Universitet med en civilekonomexamen med specialisering