Företagsledare i mellanöstern är fortsatt optimistiska om att leverera tillväxt…

Zawya: Företagsledare i mellanöstern är fortsatt optimistiska om att leverera tillväxt under de kommande 12 månaderna trots de kvardröjande efterverkningarna av den arabiska våren och ett potentiellt förvärrat euroområdet och dess skuldkris. Enligt en analys av företagens förtroende så förblir den stabil i regionen, där 60 % av VD:ar från Mellanöstern visar stort förtroende för deras utsikter av tillväxt i 2012 jämfört med 40% globalt. Detta är också högre jämfört med 56% för ett år sedan. Trots instabilitet i globala ekonomier, så är de tillfrågade cheferna komfortabla med de lokala ekonomierna och två tredjedelar av globala företagsledare förväntar att deras verksamhet i Mellanöstern kommer att växa under de kommande 12 månaderna.