GCC: expansiv finanspolitik kommer fortsätta trots kraftigt fall i oljepriset

EFG Hermes: investment banken förväntar sig att de expansiva budgetplanerna för 2012 kommer att fortsätta trots det kraftiga fallet i oljepriset. Målet för de regionala myndigheterna är att fortsätta att ha en konsekvent utgiftspolitik och inte förändra planer pga rörelser i oljepriset som kommer av oro i världsekonomin. EFG förväntar sig en fortsatt satsning på en uppgradering av infrastruktur (inkluderande social infrastruktur), samt jobbskapande politik. Till detta skall läggas att flera GCC länder har planerat kraftiga löneökningar inom den offentliga sektorn under 2012, främst då Kuwait, Qatar och Förenade Arabemiraten.