GCC kommer att investera USD 100 miljarder under fem år för att bekämpa vattenbrist

Zawya: GCC regeringar har öronmärkt mer än 100 miljarder dollar till sina vattensektorer mellan 2011 och 2016 för att förbättra avsaltningstekniker som inbegriper solenergi, för att bekämpa vattenbristen samt behandling och återvinning av avloppsvatten.
Enligt en färsk rapport från Ventures Middle East, så har befolkningstillväxt och försämring av vattenkvaliteten lett till att GCC regeringar satsar på viktiga utgifter för att bekämpa vattenbrist och säkerställa hållbara resurser för framtiden.