GCC ländernas breakeven för oljepriset sjunker..

Zawya: Saudiarabien och Förenadearabemiratens breakeven för oljepriset har fallit för första gången under de senaste åren, enligt Deutsche Banks beräkningar.

Detta är goda nyheter för dessa två viktiga oljeproducenter som dock fortfarande är oroliga över två viktiga punkter: (1) under de senaste åren har de behövt höga oljepriser för att balansera sina budgetar och, (2) det höga priset på olja gör offshore, Arctic och oljesandsprojekt ekonomiskt möjliga för rivalerna Venezuela, Ryssland och Kanada.

”Den genomsnittliga breakevenpriset för olja i GCC-länderna kommer ner till ca USD 80/fat i år, den första minskningen sedan 2003”, skrev Deutsche Banks Robert Burgess i ett brev till bankens kunder.

”Förbättringen i breakevenpriset är begränsad till Saudarabien och Förenade Arabemiraten, där några av de stora enstaka och tillfälliga utgiftsökningar som drev upp breakeven förra året kommer att försvinna i år. På andra håll inom GCC ökade statsutgifterna, delvis pga den arabiska våren, kommer man att se breakeven priserna fortsätta uppåt. ”

Saudiarabiens breakevenpris har sjunkit från USD82.2 till USD78.4 medans Förenadearabemiratens fall i breakeven är större (från USD99.1 till USD90). Detta innebär en givetvis en lättnad för ländernas statsbudgetar.

De lägre breakevepriserna ger Saudiarabien visst spelrum att driva ned priserna för att tampas med det framväxande Iran-Irak blocket inom OPEC. Medans historiska bevis tyder på att Iraks breakeven är lågt, så gynnas Iran traditionellt av ett högt oljepris för att balansera sin budget.

Ett lägre breakevenpris stärker också Saudiarabien i synnerhet när det går igenom en testperiod efter döden av saudiska kronprinsen Nayef bin Abdul Aziz.