GCC marknaderna forsatte uppåt, fonden +3.4% i mars

Aktie marknaderna inom GCC-området fortsatte att stiga
under mars månad och LHV Persian Gulf Fund redovisade
ett positivt resultat av +3.4% för månaden. Fondens resultat
blev +12.4% under Q1 2012. Fondens jämförelseindex
”MSCI GCC minus Saudi Arabien” steg samtidigt med +2%
under det första kvartalet. Fondens Q1 resultat understöddes
med uppgångar på 19% i Saudi Arabien och Dubai. Dessa
aktiemarknader tillhörde också topp 10 bland börser i världen
i slutet av Q1. Aktiemarknaderna i Qatar, Oman och Kuwait
har varit mera blygsamma med sina kvartalsresultat.
Förändringarna har legat i intervallet +1% till -4%. Det är
dock viktigt att notera att vi nyligen har sett ökat intresse från
utländska investerare i GCC-regionen – faktorer som stödjer
detta intresse är höga energipriser, goda makro siffror, den
återhämtade fastighetsmarknaden i Förenade Arabemiraten
samt relativt sett undervärderade aktiemarknader.
Under mars månad har majoriteten av fondens placeringar
betalat ut utdelningar. I till exempel Commercial Bank of
Qatar, Doha Bank och Oman Telecom har
utdelningsnivåerna legat på ca 7%. Inklusive utdelningar så
har kvartalets bästa investeringar varit Sorouh Real Estate
(+45%), Aldar Properties (+40%) och First Gulf Bank (+32%),
dessa tre tillhörande Förenade Arabemiraten. Qatar Fuel
(+29%) och Qatar Telecom (+27%) och från Saudiarabien
Advanced Petrochemical (+28%) samt Samba Financial
(+22%). Trots rallyt under Q1 2012 för fondens investeringar
så fortsätter aktiemarknaderna i regionen att handlas till låga
multiplar, endast 8x-9x det förväntade resultatet för 2012
samt 1,3 x-1,4x det förväntade bokförda värdet.