GCC planerar ekonomiska stödinsatser i Oman och Bahrain

I en artikel i den Kuwaitiska tidningen Al-Qabas berättas att Gulfstaterna planerar en massiv insats i Marshallplan-stil för att hjälpa Bahrain och Oman som har drabbats av oroligheterna.

Tidningen hänvisar till några icke namngivna källor inom Gulf Cooperation Council (GCC) där ett stödpaket diskuterats.

Bahrain och Oman är de fattigaste av de sex länderna som ingår i GCC. GCC är också LHV Persian Gulf Funds fokus för investeringar. Stödprogrammet syftar till att förbättra ekonomiska och sociala förhållanden i de båda länderna samt tillhandahålla bostäder till behövande, skapa arbetstillfällen och förbättra den offentliga sektorn.

”Marshallplanen” tillkom 1947 för att återuppbygga Västeuropa efter andra världskriget. Systemet fick sitt namn efter dess arkitekt, USA:s utrikesminister George Marshall.
Läs hela artikeln om det tänkta stödprogrammet här.