Ackumulerat välstånd

Med 4400 miljarder USD i oljeförmögenhet under markytan som skall omvandlas till finansiella tillgångar, återspeglar SWF-fondernas (sovereign wealth funds) innehav, som uppgår till 1800 miljarder USD i finansiella tillgångar, en liten del av omvandlingen av olja till aktier som pågått i generationer. Vidare finns det utländska reserver värda miljarder i GCC:s centralbanker.

Trots att GCC-ländernas SWF-fonder är bland de största i världen är de fortfarande relativt “unga” i denna process att omvandla olja till kapital, och de torde växa väsentligt med tiden.

Den ackumulerade förmögenhetsnivån är stor med tanke på att den nominella bruttonationalprodukten för alla sex GCC-staterna uppgick till cirka 1400 miljarder USD år 2011. Nuvarande förmögenhetsnivåer ger GCC-länder kapital för strategiska investeringar för att diversifiera lokala ekonomier och omvandla petrodollar till riktigt näringsliv