Energimarknaden

De sex medlemsstaterna i GCC (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Förenade arabemiraten) har 495 miljarder fat bevisade oljereserver.
Förutom olja, har GCC också betydande reserver (1,474 miljarder kubikfot) naturgas, som står för 20% av det totala bevisade och sannolika reserver av naturgas.

Även om länderna kring Persiska viken besitter en stor mängd av världens olje-och gasreserver, är deras produktion betydligt lägre, vilket gör dessa länder viktiga aktörer på energimarknaden i framtiden. Som ett exempel, Qatar – innehavare av den tredje största gasreserven i världen – producerar förnärvarande 77 miljoner ton flytande naturgas (LNG) per år, vilket gör landet till den största LNG producenten i världen.

Det finns ingen plats på jorden som drar nytta av den globala råvarucykeln så mycket som i Mellanöstern och den lokala ekonomin är för närvarande mycket olje-och gas-beroende. Under de senaste åren har ökningen lett till höga exportintäkter till följd av höga råvarupriser och den eftersläpande importefterfrågan svarar på en kraftig ökning av överskottet i bytesbalansen, särskilt i dessa resursrika länder.

Allt eftersom den globala ekonomin kommer tillbaka på rätt spår, kommer GCC-länderna att åtnjuta högre intäkter och högre intäktsöverskott.