GCC-vision

Olja förväntas förbli den huvudsakliga komponenten i BNP för GCC-länder. Dock har GCC-ekonomier under senare år försökt att genom diversifiering frigöra sig från sitt beroende av olja genom att göra stora investeringar i andra ekonomiska sektorer.

Översiktliga beräkningar visar att de planerade investeringsprojekten för de kommande tio åren uppgår till 1400 miljarder USD. Dessa megaprojekt täcker många olika områden såsom fastigheter, hotell, sjukhus, gallerior, skolor, transport och kommunikationer, energidistribution och vattensystem. Dessa investeringar kommer att ha enorma multiplikatoreffekter allteftersom de genererar affärstillfällen för företag och resulterar i större inkomster för konsumenter.

Vidare har GCC påbörjat en liberaliseringsprocess genom att selektivt öppna den nya ekonomin för att uppmuntra direkta utländska investeringar vilket kommer fungera som en katalysator för sektorer som infrastruktur, turism, media, frakt, finans, kommersiella tjänster, telekommunikationer och övriga industrier. Restriktioner för utländska investeringar i GCC-regionen lättas genom expansion av fria handelszoner.