Gulf Cooperation Council (GCC)

  • GCC grundades i maj 1981 med syftet att underlätta ekonomiskt och säkerhetsinriktat samarbete.
  • Består av Saudiarabien, UAE, Qatar, Kuwait, Oman och Bahrain.
  • Innehar 45% av världens totala bevisade oljereserver och 20% av världens totala bevisade gasreserver.
  • 44.3 miljoner invånare.
  • Intäkter från kolväten utgjorde 92 % av budgeten och 74% av exportintäkterna år 2011.