Gulfstaternas strävan att skapa gemensam valuta försenas på grund av skuldkrisen i Europa

I ett pressmeddelande nyligen citeras ordföranden i Economic Development Board i Bahrain att den ursprungliga planen att införa en gemensam valuta i GCC-området måste skjutas upp på grund av skuldkrisen i Europa. Ursprungsplanen var att detta skulle vara genomfört 2010. Rationaliteten i att införa en sådan valuta kvarstår genom att de sex medlemsländerna redan är ekonomiskt integrerade genom sin nära koppling till priset och konsumtionen av råolja.

Bahrain är ett av LHV Persian Gulf Funds investeringsländer och anses också vara en av de mest diversifierade av Gulfstaterna.