Höga oljepriser stärker GCC-ekonomier med 305 miljarder USD

En uppgång av oljepriset till den hittills högsta snittnivån på cirka 109 USD per fat i år, kommer att stärka intäkterna för GCC-staterna med svindlande 305 000 000 000 USD. Det innebär i sin tur ett rekordöverskott i bytesbalansen. Prognoser från en framstående internationell tankesmedja visar, att den största andelen av ökningen av BNP för GCC-länderna kommer från i kolvätesektorn på grund av höga priser och produktion.


Läs hela artikeln i Zawya.