IMF: Qatars BNP väntas växa 20 procent under 2011

Qatars BNP-tillväxt förväntas öka till 20 procent 2011, från 16 procent 2010. Tillväxten drivs av en stark gasproduktion och ökade priser, enligt Internationella valutafonden (IMF). Andra bedömare menar att tillväxten hamnar på dryga 12 procent i år. Men under 2013 inför Qatar nya regler kring gasproduktionen som gör att tillväxten väntas falla under 2013, menar IMF.

Inflationen väntas landa på 3 procent under 2011, efter att ha fallit under den globala recessionen. På medellång sikt väntas inflationen ligga på omkring 4 procent. IMF beskriver dock Qatars tillväxt som ”gynnsam”, trots volatilitet kring gasproduktion och i den globala finanssektorn.