IMF: Saudiarabien förväntas växa med 6% år 2012

Saudiarabien -världens största exportör av olja- väntas öka sin BNP med 6% i år tack vare det höga råoljepriset och genom försiktig ekonomisk förvaltning, sade Internationella valutafonden (IMF) under tisdagen. Saudiarabien ökade oljeproduktionen i år för att avhjälpa det rådande trycket uppåt på oljepriset som orsakats av de geopolitiska spänningar pga Irans påstådda kärnvapenprogram. Dessutom har Riyad´s ökning av de offentliga utgifterna tillsammans med en expansiv penningpolitik bidragit till denna kraftiga tillväxt utanför oljesektorn. IMF varnar dock att medan inflationsförväntningarna förblir ”blygsamma”, 5% för 2012, så bör myndigheterna övervaka konsumentpriserna noggrannt om tecken finns att ekonomin kan bli överhettad. I sin årliga granskning av landets ekonomi, uppskattade IMF tillväxten för Saudiarabien till 7,1% år 2011.

IMF uppmuntrade Saudi Arabien att fortsätta att dra fördel av den starka konjunkturen och att främja den ekonomiska reformagendan och ytterligare stärka olika institutioner som behövs för fortsatt tillväxt.

”Riktade statliga investeringarna tillsammans med produktutveckling och arbetsmarknadsreformer kan underlätta för en mer dynamisk privat sektor och stimulera skapandet av arbetstillfällen för medborgarna”, säger IMF.