Kungadömet Qatar emitterade sin första ”sukuk” på ett decennium efter mycket stort intresse från investerare..

Zawya – Qatar emitterade en islamisk obligation (sukuk) ”dual-tranche” till ett värde av USD 4 miljarder på onsdagen. Detta är första gången på ett decennium som kungadömet Qatar emitterar en islamisk obligation och det är även den största emissionen i Gulf länderna detta år.

Världens ledande exportör av naturgas tog fördel av det mycket stora intresset hos den förmögna delen av den islamiska världen för denna typ av investeringsmöjlighet.

Emissionen består av två delar, en 5-årig samt en 10-årig tranch av vardera USD 2 miljarder (totalt USD 4 miljarder). Obligationerna emitterades 115 basis points samt 155 b.p. över jämförelseräntan.