LHV Persian Gulf Fund NAV backade 0,68 procent i juni

I slutet av juni kom beskedet från indexförvaltaren MSCI Inc. (MSCI) att skjuta upp beslutet om att uppgradera Förenade Arabemiraten och Qatar till ”emerging market status” från ”frontier market status”, fram till december, eftersom MSCI behöver mer tid till att studera om de båda länderna har meriter nog för en uppgradering.


”Granskningsperioden för den potentiella omklassificeringen av MSCI Index från Frontier Market status till Emerging Market status har förlängts till december 2011 för att ge ytterligare tid för marknadsaktörerna att bedöma effekten av den senaste tidens positiva förändringar som genomförs i dessa två marknader” sade MSCI i ett uttalande på sin webbplats.


I Förenade Arabemiraten har den federala regeringen beslutat att förlänga perioden för visum för fastighetsinvesterare till tre år. Detta kommer att öka investerarnas förtroende och driva tillväxten av landets fastighetssektor. Fastighetssektorn har en betydande roll för att attrahera utländska direktinvesteringar till landet.


Största vinnarna i LHV Persian Gulf Fund i juni var Abu Dhabi Commercial Bank som steg med 3,8 procent följt av Bank Muscat, upp 3,2 procent.